Opis projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu jest udział firmy Wintech Production Group Sp. z o.o. w programie promocji branży meblarskiej poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki firmy Wintech na rynkach zagranicznych, w tym przede wszystkim na wybranych rynku perspektywicznym Zjednoczonych emiratów Arabskich , w efekcie czego przewidywany jest wzrost wolumenu i wielkosci sprzedaży eksportowej przedsiębiorstwa. 

Promocja polskich, nowoczesnych mebli tapicerowanych na nowych rynkach zagranicznych wpłynie także na umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki (MPG) na świecie, ponieważ Spółka będzie czynnym ambasadorem tej marki na wybranym rynku permisywistycznym. 

Celem projektu jest kompleksowe promowanie w okresie 2016-2019 mebli tapicerowanych marki Wintech oraz MPG, na rynku perspektywicznym Zjednoczonych Emiartów Arabskich. 

W rezultacie tego przedsięwzięcia przewidujemy umocnienie rozpoznawalności marki produktów Wintech na rynku ZEA, a w konsekwencji wzrost pozycji na rynku. Realizacja projektu pozwoli na nawiazanie nowych kontaktów handlowych, wzrost wielkości przychodów ze sprzedaży. W dalszej kolejności spółka będzie mogła rozwinąć swoją ofertę produktową, i rozszerzyć ekspansję   eksportową na kolejne rynki zagraniczne. 

Zestawienie wydatków:

Wydatki ogółem: 1 211 304,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 984 800,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 590 880,00 PLN

% dofinansowania: 60%